Årskurs 2

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2015. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp 15,0
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp 7,5