Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Kursen BB1120 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2015. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.