Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM 9,0 hp Grundnivå
BB1300 Odlingsteknologi Obligatorisk för studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet CBIOT på KTH 7,5 hp Grundnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2140 Cleaner Production 7,5 hp Avancerad nivå
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp Grundnivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
ME2824 Från forskning till företagande 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Kursen BB1300 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp Avancerad nivå
BB2255 Tillämpad genteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 hp Avancerad nivå
BB2570 System- och livscykelanalys 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp Avancerad nivå