Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Kursen BB1300 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser