Årskurs 1

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik.

Kurser kan även väljas från medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion
Ingår i alla kursserier
50847 7,5 7,5
BB2475 Genetik1
Ingår i alla kursserier
50868 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi
Cell-baserad processbioteknik, Enzymbioteknik
50701 7,5 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys
Miljöbioteknik
50869 7,5 7,5
BB2460 Biokatalys
Enzymbioteknik
60547 7,5 7,5
BB2485 Metabolic Engineering
Cell-baserad processbioteknik
60667 7,5 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik
Miljöbioteknik
60666 7,5 7,5
BB2015 Miljötoxikologi
Miljöbioteknik
60545 7,5 7,5
BB2425 Glykobioteknik
Enzymbioteknik
60664 7,5 7,5
BB2450 Cellfabriken
Miljöbioteknik
60665 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2
Obligatorisk för studenter som skanar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling
50845 1,5 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi
50694 7,5 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi
Medicinska tillämpningar, Omics
50849 7,5 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin
Medicinska tillämpningar
50859 7,5 7,5
BB2441 Bioinformatik
Medicinska tillämpningar, Omics
50864 7,5 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
60512 9,0 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
60016 7,5 7,5
BB2446 Immunologi
Medicinska tillämpningar
60687 7,5 7,5
BB2510 Proteomik
Omics
60686 6,0 6,0