Senast ändrad: 2011-03-09
Godkänd: 2011-03-11

För att vara behörig till masterprogrammet krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, teknisk kandidatexamen inom företrädesvis maskinteknik, eller annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig examen på grundnivå. Grundkurs i Industriell ekonomi eller motsvarande kunskaper krävs samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska, kurs B.

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av betyg samt kurser relevanta för programmet.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.