Årskurs 2

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

A.1.2. Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas fritt från alla kurser på avancerad nivå och språkkurser som ges vid KTH. Kurser på grundnivå på KTH kan endast väljas efter godkännande av programansvarig. Man kan inte välja mer än 30 hp på grundnivå.
En student måste ta minst 4 kurser från gruppen av kurser som anges i A.2 och minst 2 kurser från gruppen av kurser i A.3 och A.4.

A.2 Villkorligt valfria kurser - tillämpningsområden

Datorseende:
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp,
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp,
DD2429 Datorfotografi, 6 hp.

Språkbehandling: Tal och text
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp,
DT2119 Igenkänning av tal och talare, 7,5 hp,
DD2418 Språkteknologi, 6 hp.

VISUALISERING:
DD2257 Visualisering, 7,5 hp.

ROBOTICS:
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem, 15 hp,
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp

 

DATABASER / INFORMATIONSSÖKNING:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp,

Beräkningsbiologi:
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp,
DD2401 Neurovetenskap, 7,5 hp,
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi, 6 hp,
DD2404 Tillämpad bioinformatik, 7,5 hp

Maskininlärning:
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning, 7,5 hp,
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system, 6 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning, 7,5 hp

A.3 Villkorligt valfria kurser - teori

MATEMATIK:
EL2320 Tillämpad estimering, 7,5 hp,
SF1811 Optimeringslära, 6 hp

Statistik & sannolikhetslära:
DD2447 Statistiska metoder i datalogin, 6 hp,
SF2930 Regressionsanalys, 7,5 hp,
SF2943 Tidsserieanalys, 7,5 hp,
SF2940 Sannolikhetsteori, 7,5 hp.

 

A.4 Villkorligt valfria kurser - Datavetenskap

Parallella beräkningar:
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem, 6 hp
ID2221 Data-intensiv databehandling, 7,5 hp

TEORI:
DD2352 Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp.

Programvaruteknik:
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++, 7,5 hp.
ID2213 Logikprogrammering7,5 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben, 7,5 hp

Databaser:

DD1368 Databasteknik, 6 hp

Datasäkerhet:,
DD2395 Datasäkerhet, 6 hp,
DD2448 Kryptografins grunder, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 3,0 hp 0,5 0,5
DA233X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
SF288X Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
SF299X Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp 3,0 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp