Årskurs 2

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En student måste ta minst 25 hp från gruppen av kurser som anges i 1.2.1 och minst 13,5 hp från gruppen av kurser i 1.2.2.

1.2.1 Villkorligt valfria kurser - tillämpningsområden

Datorseende:
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp,
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp,
DD2429 Datorfotografi, 6 hp.

Språkbehandling: Tal och text
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp,
DT2119 Igenkänning av tal och talare, 7,5 hp,
DD2418 Språkteknologi, 6 hp.

Visualisering
DD2257 Visualisering, 7,5 hp.

Robotik:
DD2410 Introduktion till Robotik, 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem, 15 hp,
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp
DD2411 Forskningsprojekt i Robotik, perception och lärande, 15 hp

Databaser/Informationssökning:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp,

Beräkningsbiologi:
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp,
DD2401 Neurovetenskap, 7,5 hp,
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi, 6 hp,
DD2404 Tillämpad bioinformatik, 7,5 hp

1.2.2 Villkorligt valfria kurser - teori

Matematik:
EL2320 Tillämpad estimering, 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära, 6 hp

Statistik & sannolikhetslära:
DD2447 Statistiska metoder i datalogin, 6 hp,
SF2930 Regressionsanalys, 7,5 hp,
SF2943 Tidsserieanalys, 7,5 hp,
SF2940 Sannolikhetsteori, 7,5 hp.

Maskininlärning:
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp

Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas fritt från alla kurser på avancerad nivå och språkkurser som ges vid KTH. Kurser på grundnivå på KTH kan endast väljas efter godkännande av programansvarig. Man kan inte välja mer än 30 hp på grundnivå.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 3,0 hp 0,5 0,5
DA233X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå 60735 30,0 hp 15,0 15,0
SF288X Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 60267 30,0 hp 15,0 15,0
SF299X Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 60646 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
DD2410 Introduktion till robotik 50220 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi 50226 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 50252 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50824 9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50258 9,0 hp 6,0 3,0
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 50228 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50624 6,0 hp 6,0
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 60354 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60135 6,0 hp 3,0 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60112 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60126 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 50916 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
DD2395 Datasäkerhet 50259 6,0 hp 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5