Årskurs 1

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurser som går i period 1 och 2 av år 2 kan potentiellt tas under period 1 och period 2 i år 1 om det leder till en hanterbar arbetsbelastning för studenten.

Utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurskraven kan studenten välja mellan alla andra avancerade kurser och språkkurser som ges på KTH för att uppnå 90 hp. Det finns möjlighet att läsa kurser på grundnivå (även om vi föredrar om studenter tar avancerade kurser), men högst 30 högskolepoäng kan räknas in i examen. För dem som vill utöka sin kompetens och kunskap inom datavetenskap och programvaruteknik så erbjuds rekommenderade kurser. Ett examensarbete måste också slutföras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 50690 7,5 hp 7,5
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 50685 7,5 hp 3,0 4,5
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 50684 3,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50618 7,5 hp 7,5

Välj villkorligt valfria kurser så att följande krav uppfylls:

- minst 6 kurser från Tillämpningsområden + Teori, och
- minst 2 kurser från Tillämpningsområden, samt
- minst 2 kurser från Teori.

Exempel på möjliga kombinationer av kurser:
- minst 2 kurser ur Tillämpningsområden och minst 4 kurser ur Teori,
- minst 3 kurser ur Tillämpningsområden och minst 3 kurser ur Teori,
- minst 4 kurser ur Tillämpningsområden och minst 2 kurser ur Teori.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering
Ingår i Tillämpningsområde Visualisering
50670 7,5 hp 7,5
DD2410 Introduktion till robotik
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
50645 7,5 hp 7,5
DD2412 Djupinlärning, fortsättningskurs
Ingår i Teori, Maskininlärning
50696 6,0 hp 6,0
EQ2425 Analys och sökning av visuella data
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
50624 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
50680 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
50673 9,0 hp 6,0 3,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
50603 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
50689 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Ingår i Teori, Matematik
50687 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50794 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50683 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50682 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära
Ingår i Teori, Matematik
50328 6,0 hp 6,0
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
60503 15,0 hp 4,0 3,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
60496 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Ingår i Teori, Maskininlärning
60575 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
60450 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
60497 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
60489 6,0 hp 3,0 3,0
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
61280 9,0 hp 4,5 4,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
60501 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Ingår i Tillämpningsområde Databaser/Informationssökning
60493 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
60502 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
60512 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
60491 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
60454 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning
Ingår i Teori, Maskininlärning
60413 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
60498 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 50692 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 50686 7,5 hp 7,5
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60494 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60492 7,5 hp 3,0 4,5
DD2448 Kryptografins grunder 60490 7,5 hp 7,5