Årskurs 1

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (TMTLM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Hösttermin 2019, kurserna ges av Karolinska Institutet

5MT009 Genetik 5 hp

5MT006 Kunskapsfronten inom translationell medicin 16,5 hp

5MT008 Tillämpad kommunikation 7 hp

5MT007 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1 1,5 hp

Vårtermin 2020, kurserna ges av Stockholms universitet

DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 1,5 hp

KB7016 Bioinformatik 7 hp

KB7015 Biologiska membraners struktur och dynamik 7 hp

BL8060 Metoder i molekylär livsvetenskap 7 hp

KB8019 Komparativ genomik 7,5 hp