Årskurs 1

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KD2360 Kvantkemi 9,0 hp 9,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp 7,5
KD2340 Molekylär termodynamik 7,5 hp 7,5
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp 7,5
BB2380 Biokemi, teori 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KD2150 Oorganisk materialkemi 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp 7,5