Senast ändrad: 2020-05-08
Godkänd: 2020-05-08

Grundläggande behörighet
En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens från ett internationellt erkänt universitet.

Språkkrav - Sökande måste kunna styrka sina kunskaper i engelska, som oftast fastställs genom ett internationellt erkänt test

Dokumentation – Detaljerad information om nödvändiga dokument se (på engelska) “Admission requirements” på www.kth.se

Dessutom är följande dokument obligatoriska:

  • CV
  • Motivationsbrev
  • Rekommendationsbrev
  • Summering av ansökan (Fyll i “Cover letter admissions CHE KTH”)

Särskild behörighet
Förutom den grundläggande behörigheten krävs även:

  • Kurser i kemi eller närliggande ämnen motsvarande minst 75 högskolepoäng.
  • Kurser i matematik motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Kurser i numerisk analys och datateknik motsvarande minst 9 högskolepoäng.

Urvalsprocessen
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t.ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Mer information se (på engelska): "study at KTH,/Admission requirements” på www.kth.se