Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2008

Programmet har inga inriktningar.