Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5