Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-03-20
Godkänd: 2012-04-13

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå
Undervisningsspråk är engelska