Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2220 Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 hp 3,5 4,0
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5