Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Kurser (DASC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Kurser (PVT)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5