Årskurs 1

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5