Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Kurser (DASC)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Kurser (PVT)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5