Årskurs 1

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 60600 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60596 7,5 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60597 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60599 7,5 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 60600 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60599 7,5 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60596 7,5 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60597 7,5 7,5