Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Spår, matematisk statistik (MASA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5