Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Spår, matematisk statistik (MASA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.