Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp Avancerad nivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 hp Avancerad nivå
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp Avancerad nivå
SF2972 Spelteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 och SF2975 eller SF2980 läsas.

Spår, matematisk statistik (MASA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.