Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2431.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 6,0
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 6,0 3,0
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 4,0 3,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2930 och SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Spår, matematisk statistik (MASA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2431.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5