Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 50329 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 hp 7,5
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 50341 7,5 hp 4,0 3,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50258 9,0 hp 6,0 3,0
BB2280 Molekylär modellering 50107 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 50543 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 50337 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50624 6,0 hp 6,0
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 50333 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50350 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 50329 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 50333 7,5 hp 7,5

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 50349 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50350 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 hp 7,5

Av de villkorligt valfria kurserska minst en läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 50331 7,5 hp 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 50254 7,5 hp 7,5