Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna ska läsas.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Inriktningar


Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

En av dessa 3 kurser måste vara SF2521 eller SF2561.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60258 7,5 hp 3,7 3,8
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60669 7,5 hp 7,5

Obligatoriska kurser på spåret (15 hp) + villkorligt valfria kurser på spåret (15 hp) = 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60260 7,5 hp 7,5

Totalt minst två villkorligt valfria kurser ska läsas på spåret under år 1 och 2. *Av de villkorligt valfria kurserna på spåret måste en av kurserna SF2930 eller SF2943 läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 60271 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
SF2930 Regressionsanalys
*
7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys
*
7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Totalt ska 30 hp läsas på spåret: 15 hp obligatoriska kurser + 15 hp villkorligt valfria kurser.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp

Totalt ska minst 30 hp villkorligt valfria kurser läsas inom området optimeringslära och systemteori:

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna + minst 22,5 hp bland de villkorligt valfria kurserna på spåret.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 hp 7,5