Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Inriktningar


Minst tre av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Minst en av SF2521 och SF2561 ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 50343 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60258 7,5 hp 3,7 3,8
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60669 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60260 7,5 hp 7,5

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 60271 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 hp 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp 3,0 4,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5

Minst 3 villkorligt valfria kurser ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de vvk i basblocket.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 hp 7,5