Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 51551 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50326 7,5 3,0 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50258 9,0 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50332 7,5 3,5 4,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50241 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 7,5
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 60271 7,5 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60285 7,5 7,5
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 4,0 3,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60141 7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60669 7,5 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60293 5,0 5,0

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Minst en av SF2521 och SF2561 ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 50343 7,5 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60258 7,5 3,7 3,8
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 3,0 4,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60669 7,5 7,5

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60260 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 60271 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 4,5 3,0
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 4,0 3,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 3,0 4,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 7,5