Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0
SF1811 Optimeringslära 6,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5


Minst tre av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Minst en av SF2521 och SF2561 ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5


Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5


Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)


Minst 3 villkorligt valfria kurser ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de vvk i basblocket.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5