Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna ska läsas.

Listan på rekommenderade kurser bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50138 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50670 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50673 9,0 hp 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50753 7,5 hp 3,5 4,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50618 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 50752 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 50143 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 50144 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50616 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50931 7,5 hp 7,5
SF2956 Topologisk dataanalys 50930 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 51262 7,5 hp 7,5
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 50914 7,5 hp 3,7 3,8
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 50909 7,5 hp 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 51375 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50916 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 50909 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

En av dessa 3 kurser måste vara SF2521 eller SF2561.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 50752 7,5 hp 7,5
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50753 7,5 hp 3,5 4,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 50914 7,5 hp 3,7 3,8

Obligatoriska kurser på spåret (15 hp) + villkorligt valfria kurser på spåret (15 hp) = 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50616 7,5 hp 7,5

Totalt minst två villkorligt valfria kurser ska läsas på spåret under år 1 och 2. *Av de villkorligt valfria kurserna på spåret måste en av kurserna SF2930 eller SF2943 läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 50930 7,5 hp 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 51375 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50931 7,5 hp 7,5

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Totalt ska 30 hp läsas på spåret: 15 hp obligatoriska kurser + 15 hp villkorligt valfria kurser.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 51262 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50916 7,5 hp 7,5

Totalt ska minst 30 hp villkorligt valfria kurser läsas inom området optimeringslära och systemteori:

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna + minst 22,5 hp bland de villkorligt valfria kurserna på spåret.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50143 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 50144 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50138 7,5 hp 7,5