Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0
SF1811 Optimeringslära 6,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Minst en av SF2521 och SF2561 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5