Läsårsindelning

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor.  

Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni.  

Varje termin är indelad i två perioder, och de flesta kurser löper över cirka sju veckor följt av eget arbete och tentamen.  

Varje period åtföljs också av tid för eget arbete och omtentor. Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-06-19