Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Annonsera exjobb

Hjärnkraft till ditt företag eller en ny infallsvinkel på ett problem? Via KTH Exjobbportal når du på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag. Lägg kostnadsfritt in förslag på exjobb eller sommar- och extrajobb som gagnar studenterna under studietiden.

Skapa nytt konto

Logga in

Examensarbete på KTH

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för.

Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Årscykel för exjobb

Civilingenjörsstudenter påbörjar vanligen sitt exjobb i januari och det omfattar 30 poäng (en hel termin). Studenterna börjar söka exjobb från september.

Högskoleingenjörsstudenter påbörjar sitt exjobb i april och det omfattar 15 poäng (en halv termin). Studenterna börjar söka exjobb från december.

Annonsering av fasta tjänster

För annonsering av fasta tjänster, traineetjänster eller internships hänvisar vi till näringslivsgruppen på THS Tekniska Högskolans Studentkår, naringsliv@ths.kth.se  eller THS Future .

Fler sätt att samarbeta med KTH:s studenter

Villkor för annonsering

KTH tillhandahåller en plats för företag och organisationer att annonsera examensarbeten, säsongs- och extrajobb. Gäller det heltidsanställningar, traineetjänster eller internships hänvisar vi till näringslivsansvarig på THS Tekniska Högskolans Studentkår, naringsliv@ths.kth.se . Alla annonser som skapas kommer att granskas innan publicering och KTH förbehåller sig rätten att godkänna/neka inkomna annonser. Annonser som inte faller inom ramen för KTH:s gällande syfte med portalen eller som kan upplevas som diskriminerande eller stötande kommer inte att publiceras. För att annonsen ska godkännas så måste det klart framgå vem som erbjuder uppdraget samt omfattningen på uppdraget. Följs inte ovan villkor kan KTH besluta att stänga av annonsören.