Till innehåll på sidan

Mitt Schema

Mitt Schema i den personliga menyn samlar alla schema- och kalenderhändelser som är aktuella för just dig. Det inkluderar de kurser som du är registrerad på eller aktivt väljer att prenumerera på, samt kalenderhändelser från dina grupp- och programwebbar. Här samlar vi svaren på vanliga frågor kring Mitt schema. Oftast kan du påverka vad du ser i schemat genom olika inställningar beskrivna nedan.

Du kan själv välja vad som ska visas i Mitt schema . Gå till Mina inställningar prenumerationer .

Schema/kalender på kurs-, grupp- och programwebbarna

Samma inställningar som gäller för "Mitt schema" gäller även här, med ett undantag: du kan här se de enstaka händelser du valt att inte "Visa i Mitt Schema".

Schema i kalenderprogram eller mobilen

Genom att välja Exportera mitt schema , får du tillgång till schemat på mobilen eller andra kalenderprogram.

Du kan också, på schema-/kalendersidan för en specifik kurs-, grupp- eller programwebb, välja att exportera det specifika schemat/kalendern.

Klicka på länken "Exportera kalender" som du hittar via Mitt Schema . Klistra in länken i valfritt kalenderprogram, exempelvis Google calendar, Outlook  eller webmailen .

Om ditt kalenderprogram godkänner att vi skickar uppdateringar kommer du automatiskt få in ändringar och nya scheman. Det varierar hur snart du ser schemauppdateringar i ditt kalenderprogram (det beror på vilket program du använder), men det går vanligtvis snabbt.

Om du behöver hjälp med exporteringen, kontakta IT-support .

Fattas det schema- eller kalenderhändelser?

"Visa i Mitt schema”

Ser du inga händelser från en specifik kurs, program eller grupp i Mitt schema?

Kontrollera om "Visa i Mitt schema" är satt till "Ja" i Mina inställningar prenumerationer  för den specifika kursen, programmet eller gruppen.

Ändra så här: Välj "Ändra" för den specifika kursen, programmet eller gruppen i Mina inställningar prenumerationer. Sätt "Visa i Mitt schema" till "Ja".

Fattas det enstaka schemahändelser i Mitt schema?

Då kan du ha bockat ur "Visa i Mitt schema” i Mina inställningar prenumerationer  för enstaka schemahändelse.

Ändra så här: Gå till specifik kurs-, program- eller gruppwebbs schema och bocka i "Visa i Mitt schema".

Aktuell kursomgång

Fattas de flesta schemahändelserna för din kurs?

Har du ingen aktuell kursomgång vald kommer du bara att se gemensamma händelser för hela kursen som t.ex. omtentamen.

Är du antagen på en kurs?

Om du är antagen på en kurs, ska du automatiskt få en prenumeration och aktuell kursomgång vald. Du kan även göra dessa inställningar själv (beskrivet nedan). Dock behöver du kontrollera med ansvarig att du är registrerad på kursen för att dina poäng ska bli registrerade.

Är du omregistrerad?

Är du omregistrerad får du alla omgångar valda, du kan då behöva välja bort dem du inte följer. Det gör du under "Mina inställningar" på den specifika kurswebben.

Ändra så här: kontrollera att kursen finns under aktuell termin i Mina inställningar prenumerationer . Finns den inte där - leta reda på den under övriga terminer och ändra kursomgång till en aktuell. Finns den inte med alls, så behöver du aktivt välja att prenumerera på den. Du söker då efter kursnamnet på kth.se, väljer kurswebben på sökresultatet och Prenumerera på kurswebbens sida.

Tidsperiod

Har du valt en tidsperiod i Mitt schema som inte har några schemahändelser för dina prenumerationer?

Ändra så här: välj en annan tidsperiod i Mitt schema under "Ändra tidsperiod eller vy" och/eller se över om du har en kursomgång som är aktuell den valda tidsperioden.

Ser du för många schemahändelser?

Avprenumerera eller bocka ur "Visa i Mitt schema"

Har du en kurs, program eller grupp i Mitt schema som du inte vill ha med? Då kan du antingen välja att ta bort prenumerationen eller att inte visa den i Mitt schema.

Ändra så här: välj "Ändra" för den specifika kursen, programmet eller gruppen i Mina inställningar prenumerationer. Vill du avprenumerera helt, välj Avprenumerera. Vill du ha kvar prenumerationen men inte se händelser i Mitt schema, sätt "Visa i Mitt schema" till "Nej".

Studentgrupp

Studentgrupper är en kod som används vid schemaläggning och som oftast motsvarar det program och år du är registrerad på. Du ser studentgrupperna på schemahändelsernas detaljvy.

Oftast behöver du inte välja studentgrupp, men för vissa kurser finns det parallella schemahändelser som riktar sig till olika studentgrupper. För att bara se dina schemahändelser kan du då välja dina studentgrupper.

Ändra så här: välj studentgrupper i Mina inställningar prenumerationer (under Övergripande/Schema).

Är det nytt år eller ny termin?

Runt nyår och när en ny termin är på väg kan det finnas större risk att schemat inte känns korrekt. Testa då gärna att söka efter information från föregående termin för att kontrollera om det du säker finns där.

Är schemat inkorrekt?

Om schemat verkar inkorrekt eller om det saknas information, vänligen kontakta kursansvarig eller lärare på kursen.