Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Finansiering för examensarbete utomlands

Att genomföra examensarbete utomlands behöver inte innebära ökade kostnader. Eftersom ditt examensarbetet ingår i din utbildningsplan och du är inskriven på KTH medan du genomför dem så har du möjlighet att ta emot studiemedel motsvarande som för vanliga studier. Du kan även söka stipendier, exempelvis via Erasmus för examensarbeten inom Europa.

Studiemedel

Under ditt examensarbete kan du behålla studiemedlen från CSN eftersom du fortfarande är inskriven och tar poäng på KTH. Ett så kallat merkostnadslån går att söka för att täcka till exempel högre levnadskostnader, reskostnader och studieavgifter. Läs mer på csn.se .

Stipendier för examensarbete i utvecklingsland

Om du gör ett Minor Field Studies medföljer ett stipendium. Läs mer om detta på sidan Minor Field Studies - fältstudier i utvecklingsland .

Bidrag och stipendier från KTH

Danske bank sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidrag utbetalt till ditt bankkonto måste du anmäla ditt konto till Danske bank. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751.

Registrera konto hos Danske Bank (danskebank.se)

Bidrag från KTH:s skolor

Förutom bidrag från KTH:s skolor finns ett stipendium från KTH att söka för examensarbete utomlands. 

Karl Engvers stiftelse för studenter som ska genomföra sitt examensarbete utomlands

Stipendier från andra organisationer

Det finns gott om övriga stipendier att söka, men det krävs ofta en del arbete att hitta något som passar just din situation. Nedan anges ett antal länkar till stipendiedatabaser och organisationer som utlyser stipendier.

Stipendiedatabaser

Organisationer som utlyser stipendier

Ersättning från uppdragsgivare

Om du genomför examensarbete vid ett företag så kan företaget som uppdragsgivere betala ut ersättning för ditt arbete. Det är möjligt att ta emot ersättning även om man beviljats Erasmusstipendium. OBS! -du kan bli återbetalningsskyldig för studiemedel om din årsinkomst blir för hög. Mer information på csn.se .