Till innehåll på sidan

Försäkring och sjukvård

Programstudenter på KTH som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands täcks av försäkringen Student UT.

Försäkring

Programstudenter på KTH som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands med en skriftlig överenskommelse med mottagaren täcks av försäkringen Student UT.

Det är ditt ansvar som utresande student att läsa igenom försäkringsvillkoren innan avresa och avgöra om du behöver kompletterande försäkring Mer information och fullständiga villkor finns på Kammarkollegiets hemsida.

Student UT (kammarkollegiet.se)

Vid tecknande av egen försäkring finns det möjlighet att ta extra studielån hos CSN för att täcka kostnaderna.

Vid ett eventuellt försäkringsärende ska du fylla i en skadeanmälan där du ansöker om ersättning för dina utlägg. Skadeanmälan finns tillgänglig för nerladdning på Kammarkollegiets hemsida och måste signeras av både dig och din internationella koordinator på KTH innan den kan skickas till Kammarkollegiet.

Vid frågor kan du kontakta din internationella koordinator .

European Health Insurance Card

Vid resa inom EU/EES, Schweiz och Storbritannien bör du ta med ett EHIC (European Health Insurance Card). Det beställer du i god tid innan avresa hos Försäkringskassan.

Läkemedel på resa

Det är viktigt att ta reda på vad som gäller både för olika länder och olika mediciner. Ett bra tips är att alltid ha medicinerna i originalförpackningen så att det syns att det är din medicin. Du kan ringa 1177 för mer information eller kontakta din läkare. 

Att resa med läkemedel samt blanketter hos 1177

Vaccinationer

Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Vid vistelse inom EU behövs det i allmänhet inte. Vaccinera dig kan du göra på vårdcentral eller vid speciella vaccinationscentraler. Läs mer om smittsamma sjukdomar och vaccinationer hos Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationer (folkhälsomyndigheten.se)