Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studieplan för utbytesstudier

Inför dina utbytesstudier ska du göra en studieplan med de kurser du planerar att läsa under utbytet. Du kommer att bli kontaktad av din internationella koordinator med mer information om när och hur du ska lämna in din studieplan.

Det första du ska göra inför dina utbytesstudier är att hitta de kurser du vill läsa hos utbytesuniversitetet för att sedan kunna göra en studieplan. Studieplanen innehåller de kurser som du planerar att läsa under utbytet, som sedan ska tillgodoräknas inom din utbildning vid hemkomst.

Du letar själv upp passande kurser via utbytesuniversitetets hemsida. Du kan också be om tips från KTH-studenter som tidigare genomfört utbytesstudier vid universitetet och ta del av deras reseberättelser. Det kan vara svårt att hitta kursinformation så det är viktigt att börja i tid. 

Din studieplan ska motsvara heltidsstudier vid KTH. Börja därför med att ta reda på vilken poängskala universitetet använder och hur den motsvarar högkolepoäng - denna information finns på respektive universitets sida i listningen av utbytesuniversitet . Merparten av europeiska universitet använder ECTS-poäng vilket är samma som högskolepoäng. 

I studieplanen finns tre olika alternativ för kategorisering av de kurser du planerar att läsa; obligatorisk kurs, villkorligt valfri kurs samt valfri kurs. Först och främst ska du hitta kurser som motsvarar de obligatoriska kurser du skulle ha läst på KTH under utbytet. Du behöver inte byta kurs mot kurs men bör sträva efter att täcka in de obligatoriska momenten. Om du inte hittar helt överstämmande kurser bör du skriva upp de kurser du anser vara mest motsvarande. Ofta överensstämmer kurser vid partneruniversitet inte poängmässigt med motsvarande kurser på KTH, även om de innehållsmässigt gör det. Det är då viktigt att inte glömma att du inte kan få mer poäng tillgodoräknat än vad kurserna vid partneruniversitetet är värda. Om du planerar utbytesstudier under ditt tredje år bör du kontrollera om någon kurs utöver dina obligatoriska kurser är behörighetsgivande för ditt planerade masterprogram. 

Du kommer att bli kontaktad av din internationella koordinator med mer information om när och hur du ska lämna in din studieplan. Det är programansvarig som gör bedömningen om de kurser du har valt kommer att kunna tillgodoräknas inom ditt program på KTH. Det är bra om du även har med ett par reservkurser ifall ditt första alternativ inte godkänns.

Du som reser inom EU och ansöker om Erasmusstipendium ska dessutom fylla i ett Digital Learning Agreement i Mobility Online. Mer information finns på sidan Finansiering för utbytesstudier inom Europa .