Till innehåll på sidan

Climate Action-kurser för doktorander

Kurser

Nu finns en kurs på forskarnivå med fokus på utveckling av projekt relaterade till klimatåtgärder. Ett av kursens mål är att tillämpa nya verktyg och metoder inom forskning och engagemang gällande klimatåtgärder.

FMJ3391 Climate Action in doctoral research 6.0 credits (Eng)