NYHETER

Ett steg närmare framtidens läkemedel

Forskare vid KTH har utvecklat en proteintagg som kan fästas vid proteinläkemedel för att få dem att stanna längre tid i kroppen innan de bryts ned.

NYHETER

Svensk forskning lanseras i världen

KTH är ett av sex svenska universitet som ska göra svensk forskning mer känd i Asien och Sydamerika. Projektet Swedish Academic Collaboration Forum har bland annat som syfte att stärka gamla, och skapa nya, forskarutbyten och samarbeten.

NYHETER

Förbättrade diagnosmetoder ger större chans till överlevnad

KTH-forskarna Elira Maksuti och Erik Widman arbetar med att utveckla helt nya men också förbättra diagnosmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kalender