Hoppa till innehåll

Samarbete för ett bättre samhälle

Att samarbeta med andra universitet är något KTH gjort länge. Samverkan kan se ut på en rad olika sätt, men strävan är densamma – att tillsammans arbeta för ett bättre samhälle.

Dock är det kanske viktigare än någonsin att såväl över disciplins-, lärosätes-, lands-, som kompetensgränser samarbeta för att hitta lösningar på de komplexa utmaningar samhället har.

Samverkan kan till exempel se ut som inom universitetsalliansen Stockholm trio där vi tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet arbetarinom utbildning och forskning och där våra olikheter kan sägas utgöra en av våra styrkor. Vi är olika till både storlek och inriktning, men kompletterar varandra och finns alla i vetenskaps- och innovationshubben Stockholm.

I höst startar vårt nya gemensamma och internationella masterprogram i biostatistik och datavetenskap som kommer generera en stor bredd i kompetensen hos våra studenter. Glädjande nog har söktrycket varit stort och liksom den tidigare gemensamma masterutbildning som vi har inom livsvetenskaper ger den här typen av satsningar definitivt mersmak. Kanske blir just denna mix av kompetens karaktäristiskt för framtidens studenter från Stockholm när de efterfrågas på den globala arbetsmarknaden.

Stockholm trio är sammantaget ett av världens främsta universitet med tillsammans 62 000 studenter och 17 500 anställda. Tillsammans svarar vi för nästan en tredjedel av Sveriges lärosätens forskning och forskarutbildning och knappt 20 procentav alla studenter i landet. Dessutom är vi grannar i Stockholm och har mer eller mindre sammanhängande campusområden.

Ett annat spännande samarbete är det vi har med fyra andra ledande tekniska lärosäten i Norden sedan snart 20 år tillbaka.  Nordic5Tech, eller N5T, är en strategisk allians mellan KTH, NTNU i Trondheim, Aalto i Helsingfors, DTU i Köpenhamn och Chalmers. Det är lärosäten som liknar varandra vetenskapligt och som vi delar många utmaningar med. Vi både kompletterar, stärker och inspirerar varandra inom forskning, utbildning och innovation. Inom N5T erbjuds bland annat gemensamma masterprogram, studentutbyten och gemensam portal för kurser inom forskarutbildning.

KTH och Aalto är också tillsammans med ytterligare sju universitet med i Unite! som är en del av EU:s satsning ”European University Initiative” (EUI). Inom Unite finns många möljigheter till studentutbyten och deltagande i program över hela Europa och internationella forskningssamarbeten.

Tillsammans med mer än 50 andra universitet som har teknisk-naturvetenskaplig inriktning i Europa är vi medlemmar i CESAER. Det är i första hand ett nätverk för opinionsbildning, politisk bevakning och debatt på den europeiska nivån. Utöver alla de ganska täta samarbete som vi har i Sverige, Norden och Europa så har vi också strategiska samverkansavtal med ett begränsat antal universitet runt om i världen.

Universitetssamarbeten är, som sagt, viktiga för KTH och jag hoppas vi kan fortsätta att utveckla dessa på ett strategiskt sätt med tydliga syften och effekter!