Hoppa till innehåll

Erasmus – vad är det?

Som jag nämnde i mitt inlägg i fredags, så kommer vårens Utlandsblogg mer eller mindre vara uppdelad i olika teman, där fokus kommer ligga på de olika utlandsmöjligheterna som KTH erbjuder. Först ut är Erasmusprogrammet, där du kan läsa om praktisk information kring programmet så väl som personliga erfarenheter gällande själva utbytet.

Vad är Erasmus+?

Mitt utbytesår i München, Tyskland, under läsåret 2019/2020 ingick i Erasmusprogrammet. Programmets officiella namn är Erasmus+ och hjälper bland annat studenter att studera en period i ett annat europeiskt land (med finansiellt stöd). Utlandsstudier för studenter är den centrala delen av programmet, men Erasmusprogrammet innefattar även praktik, volontärarbete och undervisning i ett av Erasmus partnerland. Partnerländerna är inte enbart de länder som ingår i EU, utan även vissa övriga länder inom Europa. Det kan dock variera vilka överenskommelser Erasmus+ har med partnerländerna, så det är bra att kontrollera inför planerade utlandsstudier om du vill söka Erasmusstipendiet.

Målet med Erasmusprogrammet är att bidra till sysselsättning (och därmed minska arbetslösheten), tillväxt, social rättvisa och inkludering, samt främja samarbete och utbyten inom EU:s partnerländer.

Erasmus = möjligheten till utlandsstudier för alla

Erasmusprogrammet är ett fantastiskt sätt att få möjligheten att göra utbytesstudier, där ett relativt stort finansiellt stöd ges för studier utomlands inom Europa (upp till 12 månader i ett sträck). Hur stort Erasmusstipendiet är beror främst på var du planerar att göra utlandsstudier och hur länge du ska studera utomlands. Ungefär 70 procent av stipendiet ges strax före ditt utbyte påbörjas, och resten av stipendiet ges efter hemkomst.

Språkutveckling

Om du gör utlandsstudier inom Erasmusprogrammet kan du även få stöd i att förbättra dina språkkunskaper inför utbytet, och därmed få reda på vilken nivå du ligger på i det språk som du antas använda dig av på ditt utbyte. Jag fick göra ett språktest i tyska innan jag åkte på mitt utbyte till Tyskland, och när jag hade kommit hem från mina utlandsstudier fick jag göra ett nytt språktest för att se om jag hade förbättrats gällande mina språkkunskaper i tyska.

Innan utlandsstudierna:

Mitt första språktest i tyska innan utbytet (gjort i juli 2019).

Efter utlandsstudierna:

Efter mitt utbyte märktes en tydlig språkförbättring främst i ordförråd, hör- och läsförståelse!

Efter att jag hade gjort mitt utbyte i München hade jag förbättrats avsevärt i tyska, främst på grund av att jag läste alla mina kurser i München på just tyska. Dessutom använde jag språket dagligen i vardagen, då de flesta invånarna i München föredrar att tala tyska istället för engelska (vilket var superbra för att få utvecklas språkmässigt i olika situationer). Då jag inte pluggade särskilt mycket tysk grammatik under mitt utbytesår i Tyskland, så utvecklades den inte särskilt mycket heller (mer än att jag fick en bättre känsla för användningen av grammatiken).

 

Det finns alltså väldigt många fördelar med Erasmus+, inte enbart sett till det finansiella stödet! På Erasmus+ egna hemsida kan du läsa mer om programmet och vad som krävs för att vara en del av Erasmusprogrammet!

Hej! Jag heter Signe Stéen och jag läser mitt fjärde år på Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik och mitt första år på mastern Industriell Produktutveckling - Mekatronik. Jag gjorde utlandsstudier inom utbytesprogrammet Erasmus på Technische Universität München (TUM) i Tyskland under mitt tredje år som civilingenjörsstudent (läsåret 2019/2020).

En kommentar till “Erasmus – vad är det?”

Kommentarer är stängda.