Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

HT 2019-1 ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Course syllabus AI1170 ( Autumn 2019 - Spring 2020 )Course memo AI1170 Autumn 2019-50614Course analysis: 4 May 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Andreas Fili

Kent Eriksson

49

INL1 (3,0) P, F

NÄR1 (1,5) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

89.8 %

Den inledande övningen är individuell och har ändrats till en faktisk marknadsanalys (dvs att söka empiri kring ett företag). Detta innebär att alla övar sin färdighet att söka litteratur inför examensarbetet och progressionen förstärks mellan kurserna i årskurs 3. Kurslitteraturen har kompletterats med 8 artiklar/bokutdrag. Examinationens koppling till kursinnehållet har förtydligats från föregående år, bland annat har tentamen designats mer som en marknadsplan. Gästföreläsare från fastighetsbolag samt mäklare.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 May 2021

Last time changed

No changes since first published.

2018

HT 2018-1 ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Course syllabus AI1170 ( Autumn 2017 - Spring 2019 )Course memo AI1170 Autumn 2018-50505Course analysis: 2 Mar 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Andreas Fili

Kent Eriksson

45

INL1 (3,0) P, F

NÄR1 (1,5) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

77.8 % *

Studenterna styrs till att skriva en allt tydligare marknadsplan. Den inledande övningen är en övning i att söka information om hur en marknadsanalys går till. Det avslutande seminariet är en heldag då alla grupper ska deltaga och lyssna på varandra.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

2 Mar 2020

Last time changed

No changes since first published.