Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus DD152X ( Spring 2021 - )

Course memo DD152X VT 2022-60547

Course analysis: 7 Jul 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Gustafsson

Olov Engwall, Jonas Beskow, Joakim Gustafsson

59

XUPP (15) P, F

84.7 % *

Anpassningar till digitala handledningsmöten.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

7 Jul 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus DD152X ( Spring 2021 - )

No course memo added

Course analysis: 11 May 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Gustafsson

Olov Engwall, Jonas Beskow, Joakim Gustafsson

55

XUPP (15) P, F

94.5 % *

Kursen genomfördes helt som distanskurs, med samtliga möten, handledningstillfällen och redovisningar via zoom. Förändringen föranleddes av pandemin, men utfallet, i form av uppslutning vid kurstillfällen, kontakt mellan studenter och handledare samt examinationsgrad var mycket positivt och det digitala formatet kommer att permanentas. Upplägget med peer coachning, där varje grupp följer två andra grupper under hela projektet och kommenterar och stöttar vidareutvecklades.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 May 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

Course syllabus DD152X ( Spring 2019 - Autumn 2020 )

Course memo DD152X Spring 2019-60889

Course analysis: 5 Feb 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Gustafsson

Joakim Gustafsson

63

XUPP (15) P, F

95 % *

• Ett försök genomfördes att tillsammans med företag och andra tidigare uppdragsgivare definiera färdiga uppgifter med relevans inom datateknik och industriell ekonomi • Istället för grupphandledningsmöten med flera projektgrupper tillsammans handledaren genomfördes rena kamratåterkopplingsmöten, under vilka de olika grupperna diskuterade sina arbeten med varandra, kompletterat med efterföljande schemalagda separata möten mellan handledaren och varje separat grupp. • Den vägledande beskrivningen i Canvas kompletterades med ytterligare material gällande bl.a. vad som utgör lämpliga uppgifter för ett kandidatarbete.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

5 Feb 2020

Last time changed

No changes since first published.

Scroll to top