Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

HT 2022-1 ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Course syllabus ML0023 ( Autumn 2020 - )Course memo ML0023 HT 2022-51109Course analysis: 30 May 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Wrååk

Martin Wrååk

156

LAB1 (2,0) P, F

TENA (7,0) A, B, C, D, E, FX, F

22.4 %

två lärare aktiva under kursen. Samarbetet har fungerat exellent med stor samverkan. Den stora förändringen är övergången till så kallad 3+2 undervisning. Detta har medfört att vissa föreläsningar i kemi genomförts via Zoom. Betydligt fler intagna studenter men inga intag till termin 2 som tidigare gjorts.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

30 May 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

HT 2021-1 ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus ML0023 ( Autumn 2020 - )Course memo ML0023 HT 2021-51408Course analysis: 24 Feb 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Wrååk

Martin Wrååk

106

LAB1 (2,0) P, F

TENA (7,0) A, B, C, D, E, FX, F

30.2 %

Den mycket stora förändringen som gjorts beror på pandemieffekterna under period 1. Här genomfördes studierna med studenterna indelade i tre grupper där de kunde delta var tredje gång på plats och de andra två (växelvis) genom deltagande via ZOOM dvs så kallad hybridundervisning.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

24 Feb 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-08-31, Svenska )

Course syllabus ML0023 ( Autumn 2020 - )Course memo ML0023 Autumn 2020-50113Course analysis: 5 Mar 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Wrååk

Martin Wrååk

105

LAB1 (2,0) P, F

TENA (7,0) A, B, C, D, E, FX, F

41 %

Stora förändringar har genomförst i den rådande coronasituationen. Få delar av dessa avses utnyttjas igen och är därför ej relevanta för utvärdering. Undervisningen bedöms ej ha förbättrats med förändringarna men kvaliteten har godtagbart behållits genom ökad arbetsinsats. framförallt genom ökat antal lektionspass pga minskade (i deltagarantal) studentgrupper. En större förändring är att årets kurs innehållit två st digitala kontrollskrivningar via Canvas. Något som studenterna fann svårt och gav lågt resultat.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

5 Mar 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2016

HT 2016-1 ( Startdatum 2016-08-29, Svenska )

Course syllabus ML0023 ( Autumn 2016 - Spring 2020 )No course memo addedCourse analysis: 13 Jan 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Wrååk

Martin Wrååk

107 *

LAB1 (2,0) P, F

TENA (7,0) A, B, C, D, E, FX, F

57 % *

Se information i "kursanalys"

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

13 Jan 2022

Last time changed

No changes since first published.