Till innehåll på sidan

Hållbar avfallshantering

Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt forsknings-program, som under åren 2006-2013 forskade kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning.

Hållbar Avfallshantering:

  • utvärderade styrmedel, såväl befintliga och som framtida.
  • tog fram scenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas.
  • undersökte olika system för källsortering och insamling med mål att anpassa dem till behoven hos konsumenter, organisationer och företag.
  • undersökte möjligheter att vidga och förbättra systemen för materialåtervinning.

Forskningen i Hållbar Avfallshantering riktar sig främst till Naturvårdsverket och andra organisationer som fattar beslut om styrmedel som rör avfallshantering i Sverige och utomlands, samt till återvinningsföretag, avfallsbolag och organisationer för forskning och utveckling.

Läs mer om Hållbar Avfallshantering

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-06-18