Till innehåll på sidan

8 miljoner till forskning kring stadsutveckling

Publicerad 2014-05-22

KTH har tilldelats 8 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet ”Södertörnsmodellen – stadsutveckling i världsklass”. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer".

Vinnova skriver i sin motivering: ”Projektet bedöms som spännande eftersom det utgår från befintliga strukturer (ej nybygge) och tar tillvara på både befintliga och nya testbäddar. Ansökan är processinriktad med stort fokus på medborgardialog och delaktighet, aspekter som bedöms vara viktiga för en hållbar attraktiv stadsutveckling. Konstellationen är ändamålsenlig”. 

Projektets koordinator är Professor Berit Balfors från Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning vid Institutionen hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, projektledare är Gustav Malm från White Arkitekter och utvecklingsledare Gunilla Eitrem från Södertörnskommunerna samordnare i projektets testbäddar i kommunerna. Övriga partners är Skanska, WSP, SKL international, Ecoloop, Sweden Green Building Council, Nordregion och Södertörns högskola.

Beviljat belopp från Vinnova är 8 000 000 kr. Totalbudget är ca 16 000 000 kr.