Visar vägen till halverade utsläpp 2030

KTH-forskare bakom klimatrapport

Publicerad 2019-09-23

Hallå där, Mattias Höjer, professor i miljö och framtidsstudier på KTH. Du är en av författarna till rapporten Exponential Roadmap 1.5 som är framtagen till FN:s toppmöte i New York som pågår denna vecka. Vad handlar rapporten om?

– Rapporten handlar i grunden om de stora förändringar som krävs för att nå globala klimatmål. Att det är en ny typ av synsätt som behöver tillämpas, och som handlar om genomgripande och snabba förändringar de närmaste decennierna, med start nu. Vi utgår från det som kallas ”climate law”, som innebär att de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras varje decennium. Det innebär en kraftig transformation inom en rad områden.

Varför ska FN:s medlemsstaters delegater och andra beslutsfattare läsa rapporten?

– Den pekar på de fyra till sex viktigaste faktorerna när det gäller att minska växthusgasutsläppen inom de centrala sektorerna energi, industri, byggnader, transporter, mat samt markanvändning. För varje sektor pekar vi på vad som skulle krävas för att halvera utsläppen till 2030 och kikar mot vad det skulle krävas för att nå noll-utsläpp 2050.

Mattias Höjer.

I rapporten presenteras nuläget inom de sex områdena, vilka svårigheter som finns och vägen framåt för att lyckas.

Genom totalt 36 lösningar fördelade på de olika områdena visas vad som kan göras direkt och vad som måste göras det kommande tio åren.

Rapporten visar också hur dessa lösningar kan skalas upp beroende på om det är ett företag, en stad eller ett land det handlar om.

– För att detta ska vara möjligt måste de senaste tekniska lösningarna gå hand i hand med beslutsfattare och lagstiftning i ett globalt perspektiv, säger Mattias Höjer, vid KTH Centre of Future Places.

– Här sätter vi också hopp till det tryck som skapas på både privata och offentliga beslutsfattare av de stora klimatprotesterna.
 
Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan olika företag, organisationer och universitet – där KTH är en av de ledande parterna. Hur kommer det sig?

– Hållbar utveckling är centralt för KTH och genom den forskning, utbildning och samverkan vi bedriver har vi både möjlighet och skyldighet att vara en del av den omställning som krävs.

Trots medvetna satsningar, stort engagemang och ny teknik ökade utsläppen av växthusgaser globalt med nästan tre procent förra året. Vad ska man göra?

– Det krävs både ett individuellt engagemang som det vi ser i form av att människor gör personliga åtaganden, och strukturella förändringar som gör att de totala utsläppen minskar.

Du har skrivit kapitlet i rapporten som handlar om byggnader och hur utsläppen kan halveras och sektorn bli mer energieffektiv. Kan du ge något konkret exempel?

– Använda våra byggnader mer effektivt istället för att bygga nytt, planera uppvärmning och ventilation av lokaler medvetet, inte ha skolor eller kontor som står tomma en stor del av dygnets timmar till exempel. Och att utveckla och tillämpa nya mindre resurskrävade sätt att bygga.
Vad hoppas du att rapporten ska åstadkomma?

– Den sätter fingret på hur allvarligt läge vi och planeten befinner oss i – och vad vi kan göra åt det. Den skissar en väg till den snabbaste och mest nödvändiga transformationen hittills i historien.

Rapporten Exponential Roadmap kan laddas ner här

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-09-23