Till innehåll på sidan

SEED-nyheter

 • 8 miljoner till forskning kring stadsutveckling

  Publicerad 2014-05-22

  KTH har tilldelats 8 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet ”Södertörnsmodellen – stadsutveckling i världsklass”. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaning...

  Läs artikeln
 • Workshop: Planning compact, low traffic, green cities

  Publicerad 2014-05-06
  Läs artikeln
 • MISTRA finansierar en ny del i Seafarm-projektet

  Publicerad 2014-04-22
  Läs artikeln
 • Skog som hållbar bioenergikälla - hedersomnämnt arbete

  Publicerad 2014-04-04
  Läs artikeln
 • In the light of E-learning

  Publicerad 2014-04-04

  Per-Olof Persson and Kosta Wallin are currently developing new E-learning resources for courses in Cleaner Production at the unit of Industrial Ecology.

  Läs artikeln
 • Road structures under climate and land use change

  Publicerad 2014-02-14

  Dissertation: Road structures under climate and land use change - Bridging the gap between science and application

  Läs artikeln
 • Nytt samarbete inom hållbarhet

  Publicerad 2014-01-21

  Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett nytt avtal för ett strukturerat och långsiktigt samarbetet mellan KTH och Sto...

  Läs artikeln
 • Gemensam satsning på hållbar byggforskning

  Publicerad 2014-01-20

  KTH och Akademiska Hus fördjupar samarbetet på forskningsområdet. Det är framförallt hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning inom energi, integrerade processer och byggmaterial som är foku...

  Läs artikeln
 • EESI-student i samarbete med the Indian Institute of Technology in Bombay

  Publicerad 2014-01-03

  Masterstudenten Deshpande Paritosh Chakor studerar på programmet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Deshpande har beviljats finansiering för att utföra sitt examensarbete i Sewr...

  Läs artikeln
 • Årets lärare - Bo Olofsson!

  Publicerad 2013-12-17
  Läs artikeln
 • Forskare undersöker framtid utan tillväxt

  Publicerad 2013-11-15

  Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tv...

  Läs artikeln
 • Ökad återvinning avgörande för hållbar framtid

  Publicerad 2013-11-12

  I en tid när våra samhällen – och själva naturen – hotas av klimatförändringar, verkar det rimligt att fråga sig: Har återvinning fortfarande någon betydelse? Två svenska forskare menar att det har de...

  Läs artikeln
 • Dissertation: Significance of transport dynamics for concentration statistics

  Publicerad 2013-11-05

  Significance of transport dynamics for concentration statistics and expected mass fraction based risk assessment in the subsurface

  Läs artikeln
 • Seminar: Beyond planetary boundaries - Future directions for sustainability

  Publicerad 2013-11-03
  Läs artikeln
 • Dissertation: Soil degradation of raised beds on orchards in the Mekong Delta

  Publicerad 2013-09-26
  Läs artikeln
 • Dissertation: Arsenic exposure risk from rice and other dietary components in rural Bengal

  Publicerad 2013-09-25

  Respondent: Dipti Halder

  Läs artikeln
 • Dissertation: Arsenic geochemistry in the alluvial aquifers of West Bengal, India

  Publicerad 2013-09-23

  Respondent: Ashis Biswas

  Läs artikeln
 • Arsenik i grundvatten i Kina: program i Vetenskapsradion

  Publicerad 2013-08-23
  Läs artikeln