Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datorsalar på KTH Campus

Om de möjligheter man som student har att nyttja datorer och skrivare på KTH Campus.

Ändring kring sommaröppna datorsalar

Mot bakgrund av det pågående tältlägret på Borggården har KTH:s säkerhetsavdelning gjort en justering kring vilka studieplatser som kommer finnas tillgängliga under sommaren. Detta för att säkerställa en trygg och säker campusmiljö under sommaren. Från onsdag 12 juni till söndag 4 augusti kommer samtliga öppna studieytor, övnings- och datasalar i D- och E-huset samt Teknikringen 14 att hållas stängda. För tillgängliga studieplatser under denna period hänvisas studenter till V-huset på Teknikringen 74-76 .

I datorsalen Nils kan du under denna period även hitta datorer med Ubuntu och macOS. Läs mer om antalet datorer för varje operativsystem under "Datorsalar tillgängliga för studenter dygnet runt" rullgardinsmenyn nedan.

Datorsalar och skrivare för studenter finns utspridda över hela KTH Campus. Här listas alla datorsalar med eventuellt inkopplade skrivare, vilket operativ system som är installerat samt datorsalarnas respektive öppettider.

Tillgängliga datorer just nu

För realtidsinformation, se listan av tillgängliga datorer per sal  för hela KTH.

Datorsalar KTH Campus

Observera att det kan förekomma avvikelser i de ordinarie öppettiderna under sommaren. För mer information om vad som gäller under sommartid läs i informationsrutan i början av den här sidan.

Datorsalen Sam

På grund av den ökade efterfrågan på fysiska datorsalar har datorsalen Sam, som har funnits i REMOTE-LAB sedan pandemin, återöppnats som ett vanligt datorsal och därmed tagits bort från REMOTE-LAB-listan.

Karta över datorsalar på KTH Campus

Karta över datorsalar på KTH Campus