Till innehåll på sidan

Förändrat upplägg av datorsalsundervisning

Undervisningen i KTH:s datorsalar är sedan HT 2020 upplagt på ett annorlunda sätt, på grund av Covid-19, med tre olika varianter av undervisning: Fysiskt, RemoteLab och Kombinerad. Nedan följer information kring hur det ser ut i praktiken.

Hybridundervisning på KTH

När campus öppnade upp hösten 2021 hade några lärare och studenter, pga Covid-19, varit på Campus och andra hade haft undervisning på distans.

Sedan dess har hybridundervisningen uppskattats av både lärare och studenter. Mer info och rekommendationer kring distans-och hybridundervisning hittar du på webbsidan Distans och hybrid med Zoom .

Mer info om vad som just nu gäller på KTH med anledning av covid-19 hittar du på webbsidan, KTH och covid-19 .

Tre varianter av datorsalar

I KTH:s datorsalar finns det möjlighet att bedriva kombinerad/hybrid sals- och distansundervisning.
De fysiska förutsättningarna i de olika datorsalarna är olika, därför kommer även upplägget att variera.

Det finns tre varianter av upplägg i datorsalarna:

  • Fysiskt - endast fysisk undervisning är möjlig för alla datorer
  • Remote Lab - endast fjärråtkomst möjlig för alla datorer
  • Kombinerad - vissa datorer är tillgängliga för fysisk undervisning och resten för fjärråtkomst

Notera att i de salarna som är avsedda för fysisk undervisning kommer det att finnas endast en sittplats vid varje dator (istället för två sittplatser som det var innan Covid-19). I datorsalarna med ett kombinerat upplägg kommer det att finnas anvisning om vilka datorer som är avsedda för endast fjärråtkomst.

Mer info om fjärråtkomst till datorsalsdatorer under Covid-19 hittar du på webbsidan Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19

Här nedan följer en sammanställning av upplägget i KTH:s datorsalar, listad per datorsal och uppdelat på operativsystem.

Datorsalar med KTH Windows

Datorsalsnamn Variant Fysiskt tillgängliga datorer Datorer för RemoteLab

Baltzar

Fysiskt

24 0

Biblioteket

Fysiskt

44 0

Bilbo

Fysiskt 16 (Ubuntu*) 0

Bure

Tillfälligt stängd

Fysiskt

27 0

Butter

Fysiskt

20 0

CADLAB

Fysiskt 25 0

Christopher

Fysiskt

24 0

Jacob Faggot

Tillfälligt stängd

Fysiskt

19 0

Frodo

Fysiskt

20 (Ubuntu*) 0

Fylke

Fysiskt

10

0

Glader

Fysiskt

20 0

ITM-C30

Fysiskt 58 0

ITM-C45

Fysiskt 30 0

ITM-C46

Fysiskt

30

0

KA-209

Fysiskt

21 0

KA-309

Fysiskt

20 0

206 (Red Hat)

Fysiskt

20 0

Kloker

Fysiskt 16 0

M102

Fysiskt

12 0

M122

Fysiskt

18

0

Maclean

RemoteLab

0 27

MAT

Fysiskt

10 (MAT-01 är ej tillgänglig)

0

Merry

Fysiskt

16 0

Nils

Fysisk

18 0

Pippin

Fysiskt

20 0

Prosit

Fysiskt

20 0

RB33

Fysiskt

20 0

Sam

RemoteLab

0 8

T41

Fysiskt

60 0
T41
(STH-4303)
RemoteLab 0

18:

1, 3, 6, 10, 18, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 60, 61

T65
 

Fysiskt

10 0

Toker

Fysiskt

16 0

Trötter

Fysiskt

20 0

XQ23

Fysiskt

16 0

XQ25

Fysiskt

16 0

XQ32

Fysiskt

16 0

XW343

Fysiskt

82

0

XW344

Fysiskt

48 0

XW41

Fysiskt

43

0

XW50 Fysiskt 78 0

Datorsalar med KTH Mac och KTH Ubuntu

Datorsalsnamn

Variant

OS

Fysiskt tillgängliga datorer

Blå

Fysiskt

Ubuntu

0

Röd
Tf stängd tills 16/1

Fysiskt

Ubuntu

21

Orange
Tf stängd tills 16/1

Fysiskt

Ubuntu

21

Gul
Tf stängd tills 16/1

Fysiskt

Ubuntu

17

Grön
Tf stängd tills 16/1

Fysiskt

Ubuntu

8

Brun
Tf stängd tills 16/1

Fysiskt

Ubuntu

21

Grå

Fysiskt

Ubuntu

13

Karmosin

Fysiskt

Ubuntu

14

Magenta

Fysiskt

Ubuntu

14

Vit

Fysiskt

Ubuntu

5

Violett

Fysiskt

macOS

14

Turkos

Fysiskt

macOS

8

Spel

Fysiskt

Windows**

21

Sport

Fysiskt

Windows**

12
Konst Fysiskt macOS 10
Musik Fysiskt macOS 8

Information på denna sida kommer att uppdateras löpande utifrån rådande omständigheter.

* Temporärt med Ubuntu OS

**Temporärt med Windows OS

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-11-22