Till innehåll på sidan

KTH-konto för nya studenter

Det finns vissa regler som reglerar tiden när du som ny student kan aktivera ditt KTH-konto första gången. Läs mer om reglerna på denna sida.

OBS!! Du får inte aktivera ditt KTH-konto om du inte planerar att starta dina studier på KTH.

Reglerna för att aktivera ett KTH-konto kan skilja sig beroende på vilken typ av studier du är antagen till

Detta gäller när du är antagen till studier på basår samt grundnivå

När du är antagen till utbildning på grundnivå (BSc) eller basår kan du aktivera ditt KTH-konto vid uppropet. Uppropstider finner du på sidan Läs mer om din utbildning .

Om du av olika anledningar inte kan närvara vid uppropet och har ansökt om dispens för detta, så får du KTH-kontot på ditt första möte på skolan alternativt så får du hämta ut det i KTH Entré .

Detta gäller när du är antagen till studier på avancerad nivå (Master-och magisterutbildning)

För nationella studenter antagna till master-och magisterutbildning kan du få ditt KTH-konto aktiverat tidigast två veckor innan kursstart på plats i KTH Entré  eller på distans.

Detta gäller när du är antagen till fristående kurser

När du antas till en fristående kurs kan du aktivera ditt KTH-konto tidigast två veckor innan kursstart på plats i KTH Entré   eller på distans. Mer informations finner du på Antagen till en fristående kurs

Detta gäller när du är antagen som doktorand

Om du är antagen som doktorand kan du aktivera ditt KTH-konto på plats i KTH Entré . Befinner du dig utomlands så kontakta din skola för mer information.

Allmän information om KTH-konto

På följande sida Information om ditt KTH-konto  finner du mera information om KTH-konto samt hur man aktiverar det på plats eller på distans.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-10-05