4B1120 Signalanalys med tillämpningar inom ljud- och vibrationslära 7,5 hp

Signal Analysis with Applications in Sound and Vibrations

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT10.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Hans Bodén <hansbod@kth.se>