4D1075 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp

Work Organization and Leadership

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Examinator