4F1541 CAD 3D-modellering och visualisering för PC 6,0 hp

CAD 3D-modelling and Visualization for Personal Computers

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator