5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5 hp

Mathematics, Extended Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT07.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Kirsti Mattila <kirsti@kth.se>