AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp

Reflective Design Process

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• Utforska begreppen abstraktion och mutation

• Presentera idéer och visioner i olika media

• Analysera och utveckla sina projekt utifrån en designprocess

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ges i studioform där studenterna arbetar med två projekt gruppvis i en studio med egna arbetsplatser. Handledning och en stor del av undervisningen sker i studiomiljön. Lärandet sker i görandet, vilket sätter produktion av material i fokus.

Behörighet

Litteratur

Enligt besked vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 4,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Kursen består av två projekt, PRO1, 4,5 hp, och PRO2, 3 hp. För godkänt på hela kursen krävs aktiv närvaro på 80% av all undervisning samt godkända projekt. 

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Kontaktperson

Jelena Mijanovic, jelena.mijanovic@arch.kth.se

Examinator

Jelena Mijanovic <jelena.mijanovic@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.