AF1402 Byggfysik 7,5 hp

Building Physics

Kursen handlar om fukt- och värmetransport i byggnader och byggnadsdelar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna lösa byggnadsfysikaliska problem som uppträder vid projektering och byggande av hus

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50262

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Folke Björk <folke.bjork@byv.kth.se>

  Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

  Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

  Sebastian Grette <grette@kth.se>

  Torun Widström <torun.widstrom@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- Förstå definitioner och begrepp inom Byggnadsfysiken relaterade till fukt- och värme

- Kunna identifiera relevanta fysikaliska processer för fukt- och värmetransport för en                  problemställning med givna förutsättningar

- Kunna ge en matematisk beskrivning av stationära processer för fukt- och värmetransport

- Kunna utföra byggfysikaliska beräkningar med givna förutsättningar och inse om beräkningsresultat är orimliga

- Kunna tydligt och strukturerad sammanfatta svaret på en uppgift

Kursens huvudsakliga innehåll

Värmeöverföring: Ledning, strålning, konvektion. Fukt i luft och material. Diffusion, konvektion och kapillärtransport. Påverkan på material och konstruktioner. Tillämpningar på konstruktioners värmeisolering, täthet, fuktsäkerhet och beständighet samt påverkan på den inre och yttre miljön

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning samt kurser:

AF1301- Byggmaterial, grundkurs, AF1002- Hus och anläggningar samt AE1601- Strömningsmekanik för samhällsbyggnad eller motsvarande 

Rekommenderade förkunskaper

AF1002 Hus och anläggningar eller motsvarande kurs.

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad eller motsvarande kurs.

AF1301 Byggmaterial, grundkurs, eller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Litteratur

Jóhannesson, G.: Lectures on Building Physics. Calculated examples.

Övningsuppgifter Inst f Byggvetenskap, KTH, 2004.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter och laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 4.5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3.0 hp, betygsskala: P, F

Skriftlig tentamen, TEN1 4,5 hp

Övningsuppgifter och laborationer, ÖVN1 3hp

Krav för slutbetyg

Godkända moment TEN1 och ÖVN1

Ges av

ABE/Byggnadsteknik

Kontaktperson

Kjartan Gudmundsson, kjartan.gudmundsson@byv.kth.se, 087906590

Examinator

Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.